Om oss

Stiftelsen Hilarionakademin ordnar olika typer av kurser och utbildningar.
Vår vision är att en ljus framtid är möjlig. Varmt välkommen!

Samuraj i Hillesgårdens park

En beskrivning av Stiftelsen Hilarionakademin

Stiftelsen Hilarionakademin skulle kunna beskrivas som ett startup-projekt med det långsiktiga målet att bli en utbildnings- och forskningsinstitution för en djupgående förnyelse av människans självförståelse och därmed också för inriktningen på hennes samhällsskapande. En förnyelse som görs motiverad av att det moderna projektet förlorat sin tidigare framtidsskapande kraft och gått in i en starkt krisgenererande fas där dess bärande materialistiska livsfilosofi får allt destruktivare konsekvenser för både den inre och den yttre miljön.

Denna förnyelse ska dels vara baserad på den uråldriga eller tidlösa visdomstraditionen förstådd ur ett levande syntesperspektiv som upplöser de eventuella tolkningsmotsättningar som kan ha växt fram under den tid som förflutit sedan en speciell variant först formulerades, dels på en lyhörd mottaglighet i nuet för de dimensioner av tillvaron från vilka olika historiskt etablerade uttryck för den uråldriga visdomstraditionen härrör.

Detta betyder att de av det rådande reduktionistiska och materialistiska perspektivet systematiskt förnekade eller åtminstone undervärderade och missförstådda högre dimensionerna av människans väsen kommer i centrum. Det handlar med andra ord om det inre kraftcentrum som en lång och mångfasetterad global mystikertradition genom årtusendena gett många olika namn som för enkelhetens skull kan reduceras till ett enda: Själen eller det högre jaget. Porten till uppenbarandet av människans förmåga till en kärlek och medmänsklighet med kraft att i grunden omdana det sätt varpå vi människor gestaltar våra enskilda och gemensamma liv.

Verksamheten kommer att byggas upp successivt genom att olika kurser och längre utbildningar erbjuds allmänheten. Hittills har två sådana kurser utvecklats: Athena Ungdom och Athena Senior.

Stiftelsen Hilarionakademin drivs helt utan privata ägarintressen, och den är politiskt och religiöst obunden. När det gäller den ekonomiska sidan av det successiva uppbyggandet av Stiftelsen Hilarionakademins verksamhet är beroendet av donationer betydande.

Om mer information om Stiftelsen Hilarionakademins grundtankar och långsiktiga utvecklingsstrategi skulle vara av intresse kontakta i så fall stiftelsens ordförande Karl-Erik Edris på karl-erik@hilarionakademin.se eller 070-797 24 93.

Integritetspolicy för den här webbplatsen.

Stiftelsen Hilarionakademin

070-797 24 93
kontakt@hilarionakademin.se

Bankgiro 257-8169

Hillesgården 4452
264 94 Klippan