Avsnitt 20 är ett samtal med Lasse "Brandmannen" Gustavson, som förmedlar en stark ton av framtidshopp, utifrån att en djup kris kan leda till transformation och helt nya möjligheter. 

Avsnitt 19 är ett samtal med Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken, som handlar om hur ett framtida bankväsende kan växa fram. 

Nicolas Lunabba i livepodd med Karl-Erik Edris och Fredrik Lidman

Avsnitt 16 spelades in som en livepodd på  NAV i Nacka. Från vänster Fredrik Lidman, Nicolas Lunabba och Karl-Erik Edris.

Karl-Erik Edris, Anders Kompass, Fredrik Lidman

Karl-Erik Edris, Anders Kompass och Fredrik Lidman på Hillesgården, på väg till inspelningen av avsnitt 9 av podden. På bilden syns också Anders hundar Toffee och Tina.

Podden I fjärilens tid vill vara en inspirationskälla och ett navigationsstöd i ett pågående civilisationsskifte. Du kan följa den på Soundcloud och på andra ställen där du kan lyssna på poddar.

I fjärilens tid-podden finns dessutom på Youtube och Facebook, följ oss gärna där. Här hittar du alla avsnitt av podden:

20. Lasse 'Brandmannen' Gustavson: ”Tvärstopp i livet, transformation och nytt hopp”.
Vårt samtal tar avstamp i att vi frågade oss vem Lasse var före den traumatiska brandolycka som kom att helt förändra hans liv. Samtalet går sedan över i en belysning av traumabearbetningens psykologi och dess höggradiga relevans för ett konstruktivt hanterande av den djupa samhälls- och civilisationskris som vi är mitt uppe i. Trots alla undergångsstämningar och all tillkämpad framtidstro som förvirrar samtiden förmedlar detta samtal en stark ton av realistiskt hopp.

19. Maria Flock Åhlander, Ekobanken: ”Den lilla torra fläcken”. Världen vi lever i formas i stor utsträckning av sättet på vilket vi använder pengar. Banksektorn är en del av detta väldiga maktsystem. Ekobanken som en liten värdedriven bank bär likt en imagocell ett löfte om ett framtida bankväsende där omsorgen om både människornas och naturens vällevnad står i centrum. I det här samtalet med Maria Flock Åhlander som är vd på Ekobanken fördjupar vi oss i dessa frågor och berör också hennes personliga utvecklingsväg.

18. Frihet är en ren idé. Det här är ett samtal om frihet mellan Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris i ljuset av kriget i Ukraina. Vi ser det som en del av kampen om makten i det rådande och primärt USA-ledda globala Mammonväldet. Ett välde som präglas av en tilltagande och skarpt krisgenererande villrådighet som indikerar ett stort transformationsbehov. Och det vi ser och betonar i samtalet är frihetens fundamentala betydelse i formandet av en strategi för att vi ska kunna ta oss ur den ohållbara ”larvlogiken” och öppna oss för den möjliga ljusa ”fjärilsframtiden”.

17. Pella Thiel, biolog och omställningsaktivist: ”Vägen byggs framför mig”. Samtalet med Pella blev djupare än vi var beredda på. Medan vi följde Pellas väg som miljöaktivist från tonårens flygande hundar på Samoa till nutidens envetna arbete för ecocide-lagstiftning kom vi in på fjärilsarbetandets djupdimensioner. Att det trots alla problem och kriser finns en inre väg till en punkt av ro, visshet och kraft där hoppet om framtiden väcks utan att vara tillkämpat.

16. Nicolas Lunabba, Helamalmö: ”Att vända ilska till medkännande passion”. Nicolas Lunabba är verksamhetsledare för Helamalmö, en organisation som arbetar för ett socialt hållbart samhälle med särskilt fokus på unga människor i utsatta områden. En politiskt signifikant verksamhet som har inslag som för tankarna till gamla tiders folkrörelser. Nicolas är vår gäst i denna livepodd på NAV i Nacka eftersom han tilldelats 2022 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod.

15. Inre hållning vid yttre kriser: Vi lever i en tid av svåröverskådliga och hotfulla kriser och problem. Samtidigt är det något uppskruvat över vår tid. Samhällsklimatet präglas av tvärsäkerhet och polariserade konflikter som inte får sin upplösning genom behövliga briljanta och konstruktivt omdanande idéer. Bakom allt larm finns i realiteten en djup villrådighet. I det här poddsamtalet försöker Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris hitta ett perspektiv på vår tid som gör det möjligt att i det inre få pejling på den ljusa framtid som vill bli till.

14. Gunnar Jansson, homeopat: ”Att följa sin bestämmelse”.  Gunnar Jansson är en mycket erfaren och uppskattad homeopat. Ur det perspektiv på hälsa och sjukvård som dominerar i Sverige framstår dock homeopati närmast som ett skällsord. I vårt samtal försöker vi reda ut vad homeopati är och vilket synsätt på människan och hälsa som ligger bakom. Och Gunnar understryker också att en så kraftfull läkekonst som homeopatin behöver bygga upp en egen högskola i Sverige.

13. Patrik Sandström, politiker: ”Det började med slagsmål i sandlådan”. I vår tid tenderar osäkerheten om framtiden att skapa bakåtblickande låsningar i politiken. Vi försvarar larven och dess logik när fjärilen vill bli till. Vårt samtal med Patrik Sandström skildrar en fjärilsarbetares utvecklingsväg till politiken. Det nya kommer inte att växa fram ur blind trohet mot ett partiprogram utan genom att det blir fler i politiken som har det inre djup som krävs för att göra verklighet av visionen om en ljus framtid.

12. Mustafa Panshiri, samhällsdebattör: ”Integration är en svettig kontaktsport”. Efter arton år i Sverige hade Mustafa Panshiri just börjat arbeta som polis när den stora flyktingvågen vällde in över Sverige under 2015. När han i receptionen på polisstationen började möta de unga flyktingarna – där många var från hans tidigare hemland Afghanistan – insåg han att han måste byta spår i livet. Så började en fascinerade och pågående utvecklingsresa för Mustafa.

11. Jonna Bornemark, filosof: ”Låt världen vara så mycket rikare”. Jonna Bornemark har blivit en viktig och skarp humanistisk röst i den svenska samhällsdebatten. Vi träffade henne efter att hon tilldelats 2021 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod. I samtalet tar Jonna avstamp i sina erfarenheter som förälder till ett autistiskt barn. Det intensiva samtalet böljar sedan fram och tillbaka i en ström av olika frågor som är centrala för hur vi människor ska kunna leva klokare tillsammans.

10. Klas Hallberg, föreläsare och författare: ”Det höll på att gå helt åt pipan…”. Klas Hallberg berättar om en intensiv smärtpunkt som ung vuxen, som genom hans val kom att bli en vändpunkt. Sedan dess har han arbetat intensivt och konsekvent för att få sitt medvetna jag att lyssna in och följa det svårfångade inre jag som finns bortom språket och dess fyrkantigheter. Den solide fjärilsarbetarens obändiga tro på människan och kraften i hennes bättre sidor har ofta sin grund i den här typen av inre arbete.

9. Anders Kompass, fd diplomat och FN-tjänsteman: ”Att stå upp för sanningen”. Anders Kompass tilldelades 2016 års Hillesgårdspris för medmänsklighet och mod efter att han som hög FN-tjänsteman haft modet att stå upp för sanningen och slå larm när FN-soldater utsatte barn för sexuella övergrepp. Vi utforskar i ett nära samtal vad som har format honom i livet till att kunna stå fast även när det blåser upp rejält.

8. Philipp Weiss, Puttmyra Skogsträdgård: ”Att upptäcka sin egen livsväg”. Philipp Weiss såg framför sig att han skulle göra karriär genom att arbeta med hållbarhetsfrågor inom etablerade organisationer. Men ganska snabbt kände han ett intensivt inre motstånd. Livet ville helt enkelt ta en annan väg. Det blev med ens en spännande upptäcktsresa för Philipp. I vårt samtal berör vi hur det nya livet steg för steg tar form, samtidigt som vi fördjupar oss i Philipps erfarenheter av nya odlingsformer och reflekterar över de stora framtidsfrågorna för världen och mänskligheten.

7: Jeanette Åkerlund, Ebbas Änglar: ”Från djupaste kris till ny mening”. Jeanette Åkerlunds dotter dog i terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Året efter fick Jeanette Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förlåtelse, för sitt förhållningssätt till Ebbas bortgång. Vi samtalar om hur fjärilsprojektet Stiftelsen Ebbas Änglar direkt började spira mitt i sorgen och smärtan. Ett projekt helt i Ebbas anda som har gett Jeanettes liv en ny inriktning och en ny mening.

6: Stina Balkfors, Tillitsverket: ”Om att hitta sig själv och sitt framtidsskapande sammanhang”. I detta avsnitt samtalar vi med Stina Balkfors om hennes utvecklingsresa som människa, och hur den påverkat hennes skapande kraft. Stina har medskapat Tillitsverket som stöttar barn, unga och vuxna att bevara tilltron till sina egna förmågor. För denna insats fick hon Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse år 2017.

5: Daniel Lundqvist, NAV - ”Genom mötet med andra förändras världen”. I detta avsnitt samtalar vi – Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris – med Daniel Lundqvist. Daniel leder den öppna nätverksarenan NAV som är en plats för gränsöverskridande utveckling, innovation och lärande runt samhällets gemensamma utmaningar. Vi ser Daniel som en äkta ”fjärilsarbetare”, det vill säga en person som ser och arbetar för det vackra som kan vecklas ut ur vårt kaotiska nu, där larven kämpar för att upprätthålla sin ordning.

4: Fjäriln vingad. Om hur vi människor utvecklas till att bli "fjärilsbyggare" genom att först upptäcka djupare och sannare skikt av oss själva, som potentiellt hör samman med insikten om vår illojalitet mot den dominerande utvecklingsriktningen. Och hur vi sedan vägledda av vår medmänskliga kärlek börjar söka det sammanhang där vi kan komma till vår fulla rätt.

3: En puppa blir till. Om vikten av att man tar sina inre signaler, sin intuition, på fullt allvar. Vikten av att finna sin puppa, det vill säga det sammanhang och den grupp där man verkligen hör hemma och där man kan få till ett osjälviskt grupparbete för att utveckla det nya.

2: Larven hotas. Ett samtal om när den syn man har på världen, samhället och sig själv hotas. När en civilisation som vår i realiteten skakar i sina grundvalar, då blir individuell och kollektiv förvirring och ångest tecken på att nya perspektiv och förhållningssätt vill bryta fram.

1: Fjärilen kallar. Om vad tid är och hur orsaker från framtiden kan verka i nuet. Och hur larvens metamorfos till puppa och sedan vidare till fjäril kan ses som en metafor för stadier i både individuell utveckling och i det civilisationsskifte som vi är mitt uppe i.

En larv blir en puppa, som blir en fjäril.
På samma sätt går civilisationer igenom metamorfoser.

Vill du gästa podden I fjärilens tid och beskriva dina "fjärilserfarenheter"?
Fyll i formuläret nedan!

En podd om det som vill bryta fram

Vår nuvarande civilisation är på flera sätt ett under av framsteg. Men den är inte kronan på verket och historiens slut. En ny civilisation, som tar avstamp i människans bättre sidor, vill bryta fram. Det är de många, på djupet koordinerade men på ytan decentraliserade initiativen, som utgör dess grogrund.

I den här podden samtalar Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris med varandra och med inbjudna gäster om hur man kan navigera i detta skifte.

Karl-Erik Edris
Fredrik Lidman

Mer information

Har du frågor, kontakta Fredrik Lidman på fredrik@hilarionakademin.se eller 070-378 12 91.

Är du vår nästa gäst i podden?

Vi planerar att bjuda in gäster till kommande avsnitt av podden I fjärilens tid. Om du efter att ha lyssnat till podden känner att du i själ och hjärta är en erfaren ”fjärilsarbetare”, även om du inte tänkt i de banorna tidigare, så är du kanske vår nästa gäst? I så fall är du välkommen att höra av dig via formuläret nedan!

Du är förstås också välkommen att höra av dig om du vill dela med dig av reflektioner kring temat i podden.

Produktionsteam

Thomas Feiner: Musiken i podden samt den tecknade illustrationen.

Emrik och Monika Neukirchen: Filmen ovan.

Stiftelsen Hilarionakademin

070-797 24 93
kontakt@hilarionakademin.se
Hillesgården 4452
264 94 Klippan