I fjärilens tid

Tecknad fjäril
KarlErik Edris, Fredrik Lidman och Daniel Lundqvist under inspelningen av avsnitt 5.

Karl-Erik Edris, Fredrik Lidman och Daniel Lundqvist under inspelningen av avsnitt 5 i podden I fjärilens tid.

Jeanette Åkerlund och Fredrik Lidman

Jeanette Åkerlund och Fredrik Lidman strax efter att avsnitt 7 av podden I fjärilens tid spelats in.

Podcasten I fjärilens tid vill vara en inspirationskälla och ett navigationsstöd i ett pågående civilisationsskifte. Du kan följa den på Soundcloud och på andra ställen där du kan lyssna på poddar, som Podcaster, Podbean, Stitcher, Spotify med flera.

Avsnitt 1: Fjärilen kallar. Om vad tid är och hur orsaker från framtiden kan verka i nuet. Och hur larvens metamorfos till puppa och sedan vidare till fjäril kan ses som en metafor för stadier i både individuell utveckling och i det civilisationsskifte som vi är mitt uppe i.

Avsnitt 2: Larven hotas. Ett samtal om när den syn man har på världen, samhället och sig själv hotas. När en civilisation som vår i realiteten skakar i sina grundvalar, då blir individuell och kollektiv förvirring och ångest tecken på att nya perspektiv och förhållningssätt vill bryta fram.

Avsnitt 3: En puppa blir till. Om vikten av att man tar sina inre signaler, sin intuition, på fullt allvar. Vikten av att finna sin puppa, det vill säga det sammanhang och den grupp där man verkligen hör hemma och där man kan få till ett osjälviskt grupparbete för att utveckla det nya.

Avsnitt 4: Fjäriln vingad. Om hur vi människor utvecklas till att bli "fjärilsbyggare" genom att först upptäcka djupare och sannare skikt av oss själva, som potentiellt hör samman med insikten om vår illojalitet mot den dominerande utvecklingsriktningen. Och hur vi sedan vägledda av vår medmänskliga kärlek börjar söka det sammanhang där vi kan komma till vår fulla rätt.

Avsnitt 5: Daniel Lundqvist, NAV - ”Genom mötet med andra förändras världen”. I detta avsnitt samtalar vi – Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris – med Daniel Lundqvist. Daniel leder den öppna nätverksarenan NAV som är en plats för gränsöverskridande utveckling, innovation och lärande runt samhällets gemensamma utmaningar. Vi ser Daniel som en äkta ”fjärilsarbetare”, det vill säga en person som ser och arbetar för det vackra som kan vecklas ut ur vårt kaotiska nu, där larven kämpar för att upprätthålla sin ordning.

Avsnitt 6: Stina Balkfors, Tillitsverket: ”Om att hitta sig själv och sitt framtidsskapande sammanhang”. I detta avsnitt samtalar vi med Stina Balkfors om hennes utvecklingsresa som människa, och hur den påverkat hennes skapande kraft. Stina har medskapat Tillitsverket som stöttar barn, unga och vuxna att bevara tilltron till sina egna förmågor. För denna insats fick hon Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förståelse år 2017.

Avsnitt 7: Jeanette Åkerlund, Ebbas Änglar: ”Från djupaste kris till ny mening”. Jeanette Åkerlunds dotter dog i terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Året efter fick Jeanette Hillesgårdspriset för medmänsklighet och förlåtelse, för sitt förhållningssätt till Ebbas bortgång. Vi samtalar om hur fjärilsprojektet Stiftelsen Ebbas Änglar direkt började spira mitt i sorgen och smärtan. Ett projekt helt i Ebbas anda som har gett Jeanettes liv en ny inriktning och en ny mening.

8. Philipp Weiss, Puttmyra Skogsträdgård: ”Att upptäcka sin egen livsväg”. Philipp Weiss såg framför sig att han skulle göra karriär genom att arbeta med hållbarhetsfrågor inom etablerade organisationer. Men ganska snabbt kände han ett intensivt inre motstånd. Livet ville helt enkelt ta en annan väg. Det blev med ens en spännande upptäcktsresa för Philipp. I vårt samtal berör vi hur det nya livet steg för steg tar form, samtidigt som vi fördjupar oss i Philipps erfarenheter av nya odlingsformer och reflekterar över de stora framtidsfrågorna för världen och mänskligheten.

En larv blir en puppa, som blir en fjäril.
På samma sätt går civilisationer igenom metamorfoser.

Vill du gästa podden I fjärilens tid och beskriva dina "fjärilserfarenheter"? Fyll i formuläret nedan!

En podd om det som vill bryta fram

Vår nuvarande civilisation är på flera sätt ett under av framsteg. Men den är inte kronan på verket och historiens slut. En ny civilisation, som tar avstamp i människans bättre sidor, vill bryta fram. Det är de många, på djupet koordinerade men på ytan decentraliserade initiativen, som utgör dess grogrund.

I den här podden samtalar Fredrik Lidman och Karl-Erik Edris med varandra och med inbjudna gäster om hur man kan navigera i detta skifte.

Karl-Erik Edris
Fredrik Lidman

Mer information

Har du frågor, kontakta Fredrik Lidman på fredrik@hilarionakademin.se eller 070-378 12 91.

Är du vår nästa gäst i podden?

Vi planerar att bjuda in gäster till kommande avsnitt av podden I fjärilens tid. Om du efter att ha lyssnat till podden känner att du i själ och hjärta är en erfaren ”fjärilsarbetare”, även om du inte tänkt i de banorna tidigare, så är du kanske vår nästa gäst? I så fall är du välkommen att höra av dig via formuläret nedan!

Du är förstås också välkommen att höra av dig om du vill dela med dig av reflektioner kring temat i podden.

Produktionsteam

Thomas Feiner: Musiken i podden samt den tecknade illustrationen.

Emrik och Monika Neukirchen: Filmen ovan.

Stiftelsen Hilarionakademin

070-797 24 93
kontakt@hilarionakademin.se
Hillesgården 4452
264 94 Klippan