Samtal vid lägerelden
Min roll på jorden
Gemenskap och glädje
Kreativt skapande
Athena Ungdomsläger
Athena-uggland illustration

Hilarionakademins Athena är ännu så länge på idéstadiet. Vi tänker att både unga människor och vuxna kan ha glädje av att få stöd för att fördjupa och behålla den inre kompassen stadig genom livet även när allt förändras runtomkring oss, beslut behöver tas och svårigheter och kriser uppstår. Eller hitta tillbaka om vi tappat den inre kontakten och riktningen i livet.

Verksamheten inom Athena kommer att bestå av exempelvis utbildningar, workshops, kurser, föredrag, samtal och poddar.

Hilarionakademin och därmed Athena drivs av människor med viss livserfarenhet. De har kunskaper och erfarenheter från olika delar av samhällslivet. De arbetar själva på att hålla sin egen inre kontakt levande, och att fortgående fördjupa den och utrycka den i livet. Det är människor som vill dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, stödja och hjälpa, men utan att ge de färdiga svaren.

Vad står namnet Athena för?

Athena var vishetens och krigets gudinna i den grekiska mytologin. Enligt myten står hon även för sanningen om människans verkliga natur. Hon symboliserar viljan och förmågan att skapa mer kärlek och visdom i sitt liv. Ett av hennes attribut är ugglan.

Handlar om att hitta meningsfullhet och balans

Athena-konceptet handlar om att se på sitt liv och hitta en plats i sitt inre där allt blir förstått, accepterat och försonat.

Livet är på många sätt ett mysterium. Man föds utan att minnas var man kommer ifrån eller att man alls tackat ja till det som väntar. Men man bekantar sig både med människorna man hamnar hos och med den miljö de erbjuder. Och en känsla spirar att man faktiskt är en alldeles egen person som så småningom ska ta ansvar för att bana sig en egen väg genom livet.

Att leva är underbart fascinerande. Men det kan också vara ett rent och oförfalskat helvete. Och allt däremellan. De flesta av oss får dock något slags fason på det hela.

I stunder av medgång så kanske känslan anmäler sig att nu har jag fattat vad det går ut på och att jag därför har full koll på det här. Men så händer det där som händer oss alla. Livet visar sig från sin vrånga sida. Saker händer som man absolut skulle ha tackat nej till om man hade fått frågan först. Men det får man inte. Man ställs inför fullbordat faktum. Och livet blir sig aldrig likt efter detta.

Livet är med andra ord inte enkelt. Ett väldigt och svårtolkat flöde av odramatiska vardagligheter spetsade med små och stora glädjeämnen och allt från små till nästan övermäktiga svårigheter. Och dessutom måste vi förhålla oss till vetskapen om att det kommer att ta slut.

Samtidigt har vi människor en insisterande känsla av att även om livet är ett mysterium, så borde mysteriet ha en lösning. Visst kan man ibland känna sig så illa tilltygad av livet att cynism och bitterhet tar över. Men innerst inne har vi människor ett outsläckligt hopp om att det borde gå att hitta ett sätt att förhålla sig till livet och döden som gör att man utan att tveka känner att man behärskar levandets konst. Hoppet att man kan leta sig fram till en plats i sitt inre där allt blir förstått, accepterat och försonat. En plats av kärlek, visdom och sanning.

Vilka är vi?

Stiftelsen Hilarionakademin är en bildnings- och utbildningsverksamhet som utgår från en tilltro till människan och kraften i hennes goda sidor. Trots alla farhågor kring framtiden är vi förvissade om att vi människor kan skapa en ljus framtid tillsammans.

I alla våra utbildningar ligger fokus på att hjälpa deltagarna att stärka kontakten med sitt eget inre centrum av vidsynthet och godhjärtad medmänsklighet.

Stiftelsen drivs utan privata ägarintressen, och den är politiskt och religiöst obunden.

Har du några frågor om oss får du gärna kontakta stiftelsens ordförande Karl-Erik Edris på karl-erik@hilarionakademin.se eller 070-797 24 93.

Stiftelsen Hilarionakademin

070-797 24 93
kontakt@hilarionakademin.se

Bankgiro 257-8169

Hillesgården 4452
264 94 Klippan